iLHAN HOSTiNG
TR ALAN ADI

TR ALAN ADI

 com.tr, biz.tr ve info.tr için gerekli belgeler:

ilhanhosting Teknoloji bilişim çözümlerine hitaben firmanın antetli kağıdına bir dilekçenin yazılması gereklidir.Antetli kağıt yok ise, düz kağıtta olabilir. Dilekçe de yer alacak metin şu şekilde olacaktır. " alanadımız.com.tr (veya domain uzantınız ne ise) alan adının kaydının yapılması için gereğini arz ederim." Dilekçenin altında ismin sahibi kuruluşun kaşesi ve yetkilisinin imzasının ayrı ayrı yer aldığı halde  gönderilmesi gerekmektedir.

Dilekçe örneği için Tıklayınız.

Aşağıdaki evraklardan herhangi birinin olması kayıt işlemi için yeterlidir.

Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi" veya "Ticari Sicil Belgesi" veya "Oda Sicil Kayıt Sureti" veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı,

Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi",

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi",

Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi",

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi",

Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",

Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",

Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",

Sanatçılar için bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM),

Süresiz yayınlar için yayının aslı,

www.adsoyad.com alan adına yapılacak başvuru için nüfus cüzdanı fotokopisi istenmektedir.